TARYFY I CENNIKI DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy OZC SA zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez spółkę.

Taryfa obowiązująca

 

Od dnia 01.01.2022r. obowiązują następujące stawki opłat::

 1. stawka opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
  2. stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh,
  3. stawka opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh,
  4. stawki opłaty mocowej wynoszące:
  – 2,37 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  – 5,68 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
  – 9,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
  – 13,25 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;
  – 0,1026 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

DO POBRANIA :

TytułRozmiarPobierz
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G - od 01 kwietnia 2023 r. 816.41 KB Podgląd
Zmiana opłaty jakościowej - od 14.03.2023 r. 570.69 KB Podgląd
Cennik sprzedaży energii elektrycznej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. - obowiązuje od 01.09.2022r. 465.03 KB Podgląd
Cennik sprzedaży energii elektrycznej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. - obowiązuje od 01.01.2022r. 508.35 KB Podgląd
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G od 01 lutego 2022r. 1.20 MB Podgląd
Informacja dotyczaca Zmiany Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie dystrybucji oraz dla odbiorców grup taryfowych G 251.34 KB Podgląd
Informacja dotycząca monitorowania przekroczeń mocy umownej i mocy biernej 207.51 KB Podgląd
Informacja o strukturze kosztów 301.42 KB Podgląd
Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G - obowiazuje od 01.01.2021r 2.25 MB Podgląd
Zmiana taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G - 2020 5.14 MB Podgląd
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - 1.09.2019r 2.12 MB Podgląd
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej – obowiazuje od 01.01.2019r 0.97 MB Podgląd
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - 1.04.2018r 2.05 MB Podgląd
Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - 1.01.2018r 874.14 KB Podgląd

Skip to content