TARYFY

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. prowadzi działalność na podstawie koncesji:

  1. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/68/203/W/1/2000/AS z dnia 20.09.2000 r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia 31.12.2025 r.
  2. Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/66/203/W/OPO/2008/AJ z dnia 03.04.2008 r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia 28.02.2025 r.
  3. Koncesja na obrót energią elektryczną nr OEE/539/203/W/OPO/2009/AJ z dnia 10.03.2009 r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia 28.02.2025 r.
Skip to content