KONCESJE

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. prowadzi działalność na podstawie koncesji:

  1. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/68/203/W/1/2/2000/AS z dnia     25 września 2000 r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres         do dnia 31 grudnia 2040 r.
  2. Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/66/203/W/OPO/2008/AJ z dnia      03 kwietnia 2008 r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia   28 lutego 2025 r.
  3. Koncesja na obrót energią elektryczną nr OEE/539/203/W/OPO/2009/AJ z dnia 10 marca 2009 r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia 28 lutego 2025 r.

Skip to content