TARYFY I CENNIKI DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez spółkę.

 

Od dnia 01.01.2024 r. obowiązują następujące stawki opłat:

  1.  stawka opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
  2.  stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 6,18 zł/MWh,
  3.  stawka opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, 
  4.   stawki opłaty mocowej wynoszące:
  • 2,66 zł/mies. – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej; 
  • 6,39 zł/mies. – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej; 
  • 10,64 zł/mies. – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej;
  • 14,90 zł/mies. – dla odbiorców końcowych pobierających energię w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej;
  •  0,1267 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt. 1 oraz art. 89a ust.1 pkt. 2 Ustawy.

 

Skip to content