TARYFY I CENNIKI DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez spółkę.

 

Od dnia 01.01.2023 r. obowiązują następujące stawki opłat:

 1. stawka opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
  2. stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,96 zł/MWh,
  3. stawka opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh,
  4. stawki opłaty mocowej wynoszące:
  – 2,38 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  – 5,72 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
  – 9,54 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
  – 13,35 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;
  – 0,1024 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

DO POBRANIA :3

Skip to content