TARYFY I CENNIKI

Share on facebook
Share on email

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy OZC SA zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez spółkę.

 

Od dnia 01.01.2021r. obowiązują następujące stawki opłat:

 1. stawka opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
  2. stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
  3. stawka opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
  4. stawki opłaty mocowej wynoszące:
  – 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  – 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
  – 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
  – 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;
  – 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

DO POBRANIA :

Skip to content