TARYFY I CENNIKI DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez spółkę.

 

Od dnia 01.01.2024 r. obowiązują następujące stawki opłat:

 1. stawka opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
  2. stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 6,18 zł/MWh,
  3. stawka opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh,
  4. stawki opłaty mocowej wynoszące:
  – 2,66 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  – 6,39 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej;
  – 10,64 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej;
  – 14,90 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej;
  – 0,1267 zł/kWh – w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1) Ustawy (art. 89a ust. 1 pkt 2) Ustawy).

DO POBRANIA 

Skip to content