Przetargi z 2020 roku OZC SA

Przetarg nieograniczony z dnia 30.12.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Część I: „Dostawy biomasy w formie zrębków w ilości 25 600 Mg dla OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.” Część II: „Dostawy biomasy w formie kory w ilości 6 300 Mg dla OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 15 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 16 etap II – budowa węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kaliskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim” Kliknij tutaj

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 13.11.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 16 etap I – budowa węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kaliskiej 9 w Ostrowie Wielkopolskim”. Kliknij tutaj

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 28.10.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap V – wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 do budynku wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim.” Kliknij tutaj

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 15.10.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:  „Projekt oraz budowa linii kablowej SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN oraz przyłączem nN-0,4 kV dla budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wlkp.”

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 14 – wykonanie sieci 2xDn40 i przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.” Kliknij tutaj

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 30.07.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap IV – wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 i kompaktowego węzła cieplnego do budynku wielorodzinnego przy ul. Pl. 23 Stycznia 14 w Ostrowie Wielkopolskim”. Kliknij tutaj

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 23.07.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 12 – wymiana sieci kanałowej 2xDN300 od ul. Paderewskiego/Al. Powstańców Wlkp. na sieć preizolowaną 2xDN300, o długości 260m, wraz z przyłączami w ulicy Olimpijskiej o średnicach 2xDN50-25 i długości 275m oraz przebudowę estakady przy ul. Paderewskiego o średnicy 2xDN300 na sieć preizolowaną o długości 45m”. Kliknij tutaj

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 01.07.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie 1. w formie dotacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Program: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar: „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne””.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 27.03.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Projekt przyłączy kablowych nN-0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi dla budynków wielorodzinnych nr 1, 2, 3, 4, garaży nr 5 oraz wykonanie I Etapu przyłączy wraz z rozdzielnicą kablowo-pomiarową ZKP4 przy ul. Wysockiej w Ostrowie Wlkp”.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 15.02.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 10 – przebudowa sieci kanałowej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do 2 budynków użytkowych oraz wymiana węzła grupowego na trzy indywidualne węzły cieplne przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim.”” Kliknij tutaj  

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 11.02.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sukcesywna dostawa 12 000 litrów oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej – CPV 09134100-8 – Olej napędowy – w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia”.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 10.01.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:  „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania – „Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego SN 3x1x240 mm2 pomiędzy polem nr 1 w istniejącej stacji transformatorowej SN/nn nr 01-003 na terenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej a stacją transformatorową na terenie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 12, 13, 16/1 w Wysocku Wielkim (rejon ulicy Wylotowej) o planowanej mocy przyłączeniowej 1500,0 kW. wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną.””

Czytaj więcej »
Skip to content