TARYFY

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. prowadzi działalność na podstawie koncesji:

  1. Koncesja na wytwarzanie ciepła nr WCC/241-ZTO-K/203/W/OPO/2016/JPi z dnia 11.02.2016r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31.12.2025r.
  2. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/255-ZTO-F/203/W/OPO/2012/AgS z dnia 01.02.2012r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31.12.2025r.

Koncesje:

Aktualna Taryfa dla ciepła:

Taryfy archiwalne:

Skip to content