KONCESJE I TARYFY DLA CIEPŁA

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. prowadzi działalność na podstawie koncesji:

  1. Koncesja na wytwarzanie ciepła nr WCC/OPO.4110.20.2023.RDr1 z dnia 07.05.202024r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31.12.2040r.
  2. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/OPO.4110.22.2023.RDr1 z dnia 07.05.2024r. udzielona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do 31.12.2040r.

Koncesje:

Aktualna Taryfa dla ciepła:

Taryfy archiwalne:

Skip to content