SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Mocą decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.86.2020.DTe z dnia 19 października 2020r. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6220005712, KRS 0000043550 został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Pliki DO POBRANIA

TytułRozmiarPobierz
Oświadczenie Odbiorcy Uprawnionego odnośnie uprawnień do uzyskania limitu 3 MWh lub 2,6 MWh zużycia energii elektrycznej zgodnie z Ustawą z dnia 07 października 2022r. 165.46 KB Podgląd
Dziennik Ustaw 196.59 KB Podgląd
Oświadczenie Odbiorców uprawnionych - Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. 955.61 KB Podgląd
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022r w sprawie wzoru Oświadczenia Odbiorcy uprawnionego 482.84 KB Podgląd
Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji OZC 202.12 KB
Zestawienie Generalnych Umów Dystrybucji 214.15 KB Podgląd
Zestawienie Sprzedawców rezerwowych na sieci dystrybucyjnej OZC S.A. 92.64 KB Podgląd
Sprzedawca zobowiązany 2023 r. - OZC S.A. 150.24 KB Podgląd
Sprzedawca zobowiązany na 2022r. - OZC S.A. 156.18 KB Podgląd
Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej - stan na 28 maja 2020r. 4.67 MB Podgląd
Sprzedawca z urzędu OZC S.A. 135.52 KB Podgląd
Umowa sprzedaży energii elektrycznej 233.71 KB Podgląd
Umowa sprzedaży energii elektrycznej 40.59 KB
Umowa o świadczenie usług dystrybucji 296.10 KB Podgląd
Umowa o świadczenie usług dystrybucji 148.50 KB Podgląd
Umowa sprzedaży oraz świadczenia usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 274.80 KB Podgląd
Umowa sprzedaży oraz świadczenia usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 148.50 KB Podgląd
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej Klienci indywidualni G11 171.97 KB Podgląd
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej Klienci indywidualni G11 27.61 KB
Wniosek o rozwiązanie umowy kompleksowej Klienci indywidualni G11 170.17 KB Podgląd

Skip to content