SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Mocą decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.86.2020.DTe z dnia 19 października 2020r. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6220005712, KRS 0000043550 został wyznaczony sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Pliki DO POBRANIA

Skip to content