SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Mocą decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.3.127.2023.MRa1 z dnia 23 października 2023 r. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6220005712, KRS 0000043550 został wyznaczony Sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego OZC S.A.

 

Skip to content