ENERGIA ELEKTRYCZNA

Produkt “energia elektryczna” jest wynikiem wytworzenia w układach kogeneracyjnych Elektrociepłowni “Ostrów” energii elektrycznej w skojarzeniu w oparciu o turbozespół gazowy oraz układ ORC. W Elektrociepłowni „Ostrów” w 2023 roku pracowały następujące jednostki:
– kogeneracja gazowa z turbiną gazową Centrax i kotłem odzysknicowym o znamionowej mocy elektrycznej 5,4 MWe.
Strategicznym odbiorcą wytworzonej w elektrociepłowni “Ostrów” energii elektrycznej jest spółka obrotu Enea Power&Gas Trading Sp. z o.o. Ponadto, energia elektryczna dostarczana jest do tzw. odbiorców końcowych m.in.: obiekt handlowy Galeria “Ostrovia”, Miejski Zakład Komunikacji S.A., jednostki miejskie tj. Centrum Przesiadkowe, Stadion Miejski, hala sportowa 3MK Arena Ostrów, a także Dom Pomocy Społecznej czy przedsiębiorstwa produkcyjne takie jak JMP Medical Sp. z o.o., Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o. oraz Mikroma Polska S.A. Energia z własnej produkcji zużywana jest także na potrzeby własne energetyczne przy wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w Elektrociepłowni “Ostrów”.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ze względu na własną sieć energetyczną ma status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego. Dla sieci tej spółka posiada zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla usług dystrybucji. Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci energetycznej posiadają możliwość korzystania z zasady TPA, czyli dostępu do dowolnego dostawcy energii elektrycznej poprzez sieć OZC S.A.

Na podstawie posiadanej koncesji obrotu energii elektrycznej, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ma możliwość sprzedaży energii elektrycznej z zakupu. Sytuacja taka stwarza wysoki komfort dla odbiorców końcowych, którzy mają zapewnioną ciągłość w dostawach energii elektrycznej w okresie lata oraz w przypadku postojów lub awarii układów wytwarzających energię elektryczną.

Skip to content