ENERGIA ELEKTRYCZNA

Produkt “energia elektryczna” jest wynikiem wytworzenia w układach kogeneracyjnych
w Elektrociepłowni “Ostrów” energii elektrycznej w skojarzeniu w oparciu o turbozespół gazowy oraz układ ORC. Podaż energii elektrycznej z turbiny gazowej to 5,1 MW, a energii elektrycznej wytworzonej w układzie ORC to 1,5 MW. 

Strategicznym odbiorcą wytworzonej w elektrociepłowni “Ostrów” energii elektrycznej jest przedsiębiorstwo obrotu Elektrix SA. Ponadto, energia elektryczna dostarczana jest do tzw. odbiorców  końcowych m.in. tj.: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody oraz Przepompowni i Oczyszczalni Ścieków, SKLEJKA – EKO S.A. – na potrzeby produkcyjne. a także obiekt handlowy Galeria “Ostrovia” oraz stacja operatorów komórkowych. Energia z własnej produkcji zużywana jest także na potrzeby własne energetyczne przy wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w Elektrociepłowni “Ostrów”.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ze względu na własną sieć energetyczną ma status Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego. Dla sieci tej OZC S.A. posiada zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla usług dystrybucji. Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci energetycznej posiadają możliwość korzystania z zasady TPA, czyli dostępu do dowolnego dostawcy energii elektrycznej poprzez sieć OZC S.A.

Na podstawie posiadanej koncesji obrotu energii elektrycznej, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ma możliwość sprzedaży energii z zakupu. Sytuacja taka stwarza wysoki komfort dla odbiorców końcowych, którzy mają zapewnioną ciągłość w dostawach energii elektrycznej w okresie lata oraz w przypadku postojów lub awarii układów kogeneracyjnych wytwarzających energię elektryczną.

Skip to content