OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Share on facebook
Share on email

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. świadczy usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem własnych sieci elektroenergetycznych do  przyłączonych do nich odbiorców. Świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej odbywają się po cenach i stawkach opłat zawartych w zatwierdzonej przez Prezesa URE Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

 

OZC1.png

IRiESD

OZC1.png

Sprawozdania OZC S.A.

Skip to content