Przetargi z 2019 roku OZC SA

Przetarg nieograniczony z dnia 18.12.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi sprzątania obiektów należących do Zamawiającego: Budynek biurowy przy ul. Wysockiej 57 oraz część budynków Elektrociepłowni „Ostrów” przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 17.10.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego SN 3x1x240 mm2 pomiędzy polem nr 1 w istniejącej stacji transformatorowej SN/nn nr 01-003 na terenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej a stacją transformatorową na terenie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 12, 13, 16/1 w Wysocku Wielkim (rejon ulicy Wylotowej) o planowanej mocy przyłączeniowej 1500,0 kW. wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 23.09.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę układu zasilania Centrum Przesiadkowego po stronie nn z wydzieleniem osobnych obwodów dla budynku obsługi, ładowarek autobusów, ładowarek samochodów osobowych oraz montaż legalizowanych układów pomiarowych dla każdego z wydzielonych obwodów przy ul. Dworcowej w Ostrowie Wlkp.”

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 13.08.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w ul. Kusocińskiego i Kaliskiej wraz z przyłączami do dwóch budynków hali sportowej przy ul. Kusocińskiego oraz budynków przy ul. Kaliskiej 55 i 59  w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 09.07.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Projekt i wykonanie rozgałęźnika kablowego średniego napięcia wraz z jego zabudową na istniejącej linii SN na terenie firmy Młyn Ostrów Wlkp. Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Młyńskiej 5 w Ostrowie Wlkp.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 28.06.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki: Program priorytetowy NFOŚiGW „Wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. na projekt dotyczący budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 26.04.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” na projekt dotyczący budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych w Ostrowie Wielkopolskim.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 14.02.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Liczniki ciepła i wodomierze Bmeters, wodomierz ciepłej wody użytkowej GSD8-RFM DN15 1, m3/h 90⁰C, moduł MBUS Radio RFM-TX1.1, zawory różnicy ciśnień i przepływu Siemens i inne.

Czytaj więcej »

Przetarg nieograniczony z dnia 10.01.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania – „Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego SN 3x1x240 mm2 pomiędzy polem nr 1 w istniejącej stacji transformatorowej SN/nn nr 01-003 na terenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej a stacją transformatorową na terenie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 12, 13, 16/1 w Wysocku Wielkim (rejon ulicy Wylotowej) o planowanej mocy przyłączeniowej 1500,0 kW. wraz z niezbędną

Czytaj więcej »
Skip to content