WŁADZE

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU – Mariusz Bolach
CZŁONEK ZARZĄDU – Wioleta Swora
PROKURENT – Agnieszka Peukert 
PROKURENT – Szymon Jaworski   

RADA NADZORCZA

  1. Przewodniczący – Aleksander Lisiecki
  2. Z-ca przewodniczącego – Jacek Cybulski
  3. Sekretarz – Marzena Wodzińska
  4. Członek – Jacek Jackowiak
  5. Członek – Mateusz Podsadny
  6. Członek – Agnieszka Jeziorska
  7. Członek – Romuald Tarasiuk

WALNE ZGROMADZENIE

Do akcjonariuszy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. należą:

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – 51,0% akcji

Jest to ostrowski holding spółek komunalnych, wobec którego podmiotem dominującym jest Miasto Ostrów Wielkopolski. Do komunalnej Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego, poza OZC S.A., należą następujące spółki:

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami S.A.

Miejski Zakład Komunikacji S.A.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Targowisko Miejskie S.A.

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.

ENGIE Energy Services International S.A. – 48,6 % akcji

Jest to francuski koncern energetyczny z siedzibą w Brukseli. ENGIE Energy jest jednym z wiodących, światowych dostawców energii, aktywnym na wszystkich etapach energetycznego łańcucha wartości, zarówno w elektroenergetyce jak i w sektorze gazu ziemnego. Firma rozwija swoją działalność w obszarach elektroenergetyki, usług energetycznych i środowiska, tak aby wyjść na przeciw wielkim wyzwaniom energetyki: rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii oraz optymalnemu wykorzystaniu zasobów.

POZOSTALI – 0,4% akcji 

Skip to content