EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Audyt efektywności energetycznej ilości dostarczanego ciepła

Wyznaczenie udziału procentowego ciepła dostarczonego do danej sieci ciepłowniczej, wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego.

Do pobrania: 

 

Skip to content