STRUKTURA PALIW

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze sektora energetycznego ma świadomość dużego znaczenia kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. Spółka od wielu lat realizuje politykę proekologiczną. Staramy się zapobiegać i zmniejszać naszą uciążliwość dla otoczenia dlatego podejmujemy wiele działań, które temu służą.

Oprócz przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych związanych z eksploatacją instalacji energetycznego spalania paliw, OZC S.A. realizuje inwestycje i modernizacje, które pozwalają osiągać efekt ekologiczny. Do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywane są odnawialne źródła energii w oparciu o kogenerację.

Zamontowany system ciągłego monitorowania emisji dwutlenku węgla pozwala na stałą kontrolę spełnienia dopuszczalnych norm w zakresie tej emisji.

Wytwarzamy ciepło i energię elektryczną wykorzystując przyjazne dla środowiska naturalnego technologie, odbiorcom zapewniamy wygodę, bezpieczeństwo i pewność dostaw.

Zużycie poszczególnych paliw w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym S.A.

Skip to content