Przetarg nieograniczony z dnia 11.02.2020 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Sukcesywna dostawa 12 000 litrów oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej – CPV 09134100-8 – Olej napędowy – w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia”.
Pliki do pobrania:
Skip to content