Zmiana Taryfy dla ciepła

Brawo! Masz dobry spos—b na ciep¸o w mieæcie. Jeæli uýywasz ciep¸a systemowego, to o nic wi«cej nie musisz si« martwi. Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze by¸o mi¸o, bezpiecznie i ciep¸o. Dzi«ki temu masz czas na robienie rzeczy, na kt—re w¸aænie masz ochot«. Ciesz si« ciep¸ˆ stronˆ ýycia w mieæcie, a nam pozw—l zajˆ si« ogrzewaniem. Niech kaýdy robi to, na czym zna si« najlepiej.

Informacja z dnia 22 grudnia 2022 roku.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 5 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy dla ciepła. Zmiana Taryfy została zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.99.2022.JPi z dnia 21 grudnia 2022 r. i ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki (poz. 890) z dnia 21.12.2022 r. oraz na stronie Spółki www.ozcsa.pl.

Zmiana Taryfy została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Obsługi i Rozwoju Rynku Energii Cieplnej tel. 62 735 86 09 i 62 735 86 10.

Skip to content