Zmiana Taryfy dla ciepła

Brawo! Masz dobry spos—b na ciep¸o w mieæcie. Jeæli uýywasz ciep¸a systemowego, to o nic wi«cej nie musisz si« martwi. Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze by¸o mi¸o, bezpiecznie i ciep¸o. Dzi«ki temu masz czas na robienie rzeczy, na kt—re w¸aænie masz ochot«. Ciesz si« ciep¸ˆ stronˆ ýycia w mieæcie, a nam pozw—l zajˆ si« ogrzewaniem. Niech kaýdy robi to, na czym zna si« najlepiej.

Informacja z dnia 18 stycznia 2022 roku.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 lutego 2022 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.66.2021.JPI z dnia 17 stycznia 2022 r. i ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki (poz. 36) z dnia 17.01.2022 r. oraz na stronie Spółki www.ozcsa.pl.

Taryfa została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020r., poz. 718).

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Obsługi i Rozwoju Rynku Energii Cieplnej tel. 62 735 86 09 i 62 735 86 10.

 

 

Skip to content