ZIMOWA POMOC OD MIASTA I SPÓŁEK

OZC prezes

Ostrów Wielkopolski rozpoczyna interwencyjną sprzedaż węgla dla ostrowian w ramach wsparcia na czas zimy i mrozów. Sprzedaż węgla prowadzona będzie przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy , bez zysku spółki. Miasto zorganizuje także tzw. wyspy ciepła, infolinię z siecią wolontariatu oraz zwiększy nakłady na dodatek socjalny dla mieszkańców w trudnej sytuacji.

Sprzedaż węgla prowadzona będzie przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, w punkcie przy ulicy Grunwaldzkiej 74. Zapisy na węgiel kamienny ruszą od poniedziałku, 24 października, a sprzedaż i odbiór we wtorki, środy i czwartki, od godz. 8.00 do 13.00. Spółka OZC będzie dystrybuować polski, wysokokaloryczny węgiel kamienny(miał węglowy) w cenie 2 600 złotych brutto za tonę. To kwota za jaką spółka zakupiła opał, a sprzedaż będzie się odbywała bez zysku spółki.

Ilość węgla jaka została na początek przeznaczona do sprzedaży to ok. 200 ton. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zyskają możliwość zakupu 2 ton paliwa stałego w 2022 r.
Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli również skorzystać z oferty dowozu zakupionego węgla do domów w cenie 50 złotych.

Dedykowana ostrowianom infolinia pod numerem 539 075 660 będzie dostępna w godzinach od 7 do 15, od poniedziałku do piątku. Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży udzielą również pracownicy Referatu Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Specjalna infolinia, pomoc wolontariuszy oraz “wyspy ciepła” zostaną uruchomione w przypadku wystąpienia długotrwałych mrozów. O ich uruchomieniu, mieszkańcy zostaną poinformowani, za pomocą wszelkich dostępnych form przekazu: strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskiego umostrow.pl, social mediów: www.facebook.com/umostrow, za pośrednictwem mediów lokalnych oraz SMS do mieszkańców.
Obecnie trwa organizacja miejsc, gdzie ostrowianie będą mogli znaleźć schronienie zimą. Te punkty zostaną zlokalizowane na każdym z osiedli w mieście i będą czynne w godzinach od 8 do 18.

Ponadto, do 1 mln złotych miasto zwiększy pulę finansową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim na dodatki specjalne dla osób w trudnej sytuacji. To dodatki w wysokości 766 złotych dla osób samotnych oraz 600 złotych na osobę w rodzinie. Projekt zwiększenia środków na ten cel o niemal 700 tys. złotych zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim na najbliższej sesji rady.
To odpowiedź przede wszystkim na potrzeby tych mieszkańców, którzy nie otrzymali wsparcia z programów rządowych, a znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Każdy z wniosków MOPS będzie rozpatrywał indywidualnie.

Skip to content