Taryfa dla Ciepła

Brawo! Masz dobry spos—b na ciep¸o w mieæcie. Jeæli uýywasz ciep¸a systemowego, to o nic wi«cej nie musisz si« martwi. Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze by¸o mi¸o, bezpiecznie i ciep¸o. Dzi«ki temu masz czas na robienie rzeczy, na kt—re w¸aænie masz ochot«. Ciesz si« ciep¸ˆ stronˆ ýycia w mieæcie, a nam pozw—l zajˆ si« ogrzewaniem. Niech kaýdy robi to, na czym zna si« najlepiej.

Informacja z dnia 8 sierpnia 2022 roku.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 września 2022 roku wchodzi w życie nowa Taryfa dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.16.2022.JPi z dnia 4 sierpnia 2022 r i ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki (poz. 497) z dnia 04.08.2022 r. oraz na stronie Spółki www.ozcsa.pl. Taryfa obowiązuje na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 

Taryfa została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020r., poz. 718 ze zm.).

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Obsługi i Rozwoju Rynku Energii Cieplnej tel. 62 735 86 09 i 62 735 86 10.

Skip to content