Szczególne rozwiązania z zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

ciepło systemowe

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje, że 15 lutego 2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. z 14.02.2023 r., poz.295). Zmiana wprowadza obowiązek stosowania przez dostawców ciepła w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ceny wytwarzania ciepła w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą lub maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1., w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy.

Skip to content