Rządowe wyrównanie nie dla wszystkich

wyrownanie

Sporo zamieszania wywołała ustawa, która zakłada wypłatę wyrównania za droższe ciepło. Wielu ostrowian dopytuje czy im taka finansowa pomoc się należy. Okazuje się, że rządowy system nie dla wszystkich okazał się skuteczny, a sami mieszkańcy mogą czuć się oszukani.

Rządowego wyrównania dla mieszkańców miasta nie będzie. Dlaczego? Ponieważ Ostrowski Zakład Ciepłowniczy miał niższą cenę za ciepło, niż maksymalna cena dostawy ciepła określona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Chodzi o okres od 1 października 2022 roku do końca lutego tego roku.

Opublikowane przez URE ceny i stawki są maksymalnymi kwotami netto (nie zawierają podatku VAT), jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami. Dla OZC cena za gigadżula (GJ) została ustalona w wysokości 169,44 zł/GJ netto..

W ostrowskiej spółce OZC, we wrześniu 2022 roku, jeden GJ kosztował 121,03 zł/netto. Ta kwota dyskwalifikuje odbiorców ciepła z OZC-u do ubiegania się o wyrównanie.

Wysokie rachunki i brak wypłaty wyrównania powodują rozczarowanie wśród mieszkańców. Widzimy to i rozumiemy. To trudny czas także dla spółki OZC. Nowa taryfa dla naszych odbiorców weszła w życie 1 września 2022 roku – tak nakazywało Prawo energetyczne – tłumaczy Mariusz Bolach, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Dlaczego ceny za ciepło wzrosły od 1 września 2022 roku?

By to wytłumaczyć musimy wrócić do roku 2021. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy miał wówczas zatwierdzoną przez URE taryfę 29 marca 2021r. Nowe stawki wprowadził 1 maja 2021. Każda taryfa jest wprowadzana zgodnie z rozporządzeniem taryfowym na okres 12 miesięcy.

W 2022 roku, spółka OZC nowe propozycje stawek za ciepło wysłała 25 lutego.
Dlaczego w lutym a nie w późniejszym innym miesiącu tak aby nowa taryfa była zatwierdzona w październiku 2022 r.?
Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy oraz ich zmiany z własnej inicjatywy nie później niż w terminie dwóch miesięcy przed upływem okresu obowiązywania taryfy poprzedniej, dlatego spółka OZC była zobligowana do złożenia nowego wniosku pod koniec lutego 2022.

Proces zatwierdzania nowego wniosku taryfowego przez URE trwał do 4 sierpnia.
Zgodnie z Prawem energetycznym, każde przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W naszym przypadku, nowe stawki wprowadziliśmy po 27 dniach od opublikowania przez URE. Nawet gdybyśmy wprowadzili nową taryfę w 45 dniu od opublikowania to byłby 18 września. Rządowe wyrównanie dotyczy terminu od 1 października ubiegłego roku, do końca lutego tego roku. Można się o nie ubiegać wówczas, kiedy stawka maksymalna za 1 GJ wynosi 169,44 złote netto. Ceny w spółce OZC są niższe, dlatego z wyrównania skorzystać nie możemy – tłumaczy Mariusz Bolach, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Skip to content