PYTANIA MIESZKAŃCÓW OSTROWA WIELKOPOLSKIGO

426468664_888083533109559_8983488103095278128_n

Szanowni Państwo, zamieszczamy pytania, które zostały złożone w piśmie do Prezesa Zarządu Ostrowskiego  Zakładu Ciepłowniczego. Odpowiedzi zostały udzielone przez przedstawicieli Spólki podczas spotkania z Mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, które odbyło się w czwartek 15 lutego 2024 roku o godzinie 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękujemy za zaproszenie.

Pytania i odpowiedzi:

1.Dlaczego OZC w 2022 roku wiedząc, że z dniem 01.10.2022 r. wchodzi w życie Rządowa Tarcza Energetyczna zapewniająca odbiorcom ciepła podwyżkę o maksymalnie 40% nie podjął działań zmierzających do objęcia odbiorców ciepła w Ostrowie Wielkopolskim tą tarczą?

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, jak również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, Spółka złożyła w lutym 2022 roku nowy wniosek taryfowy. Wniosek został zatwierdzony przez Urząd Regulacji Energetyki 4 sierpnia 2022 roku. Maksymalny termin na wprowadzenie nowej taryfy wynosi 45 dni. Podczas składania wniosku w lutym Spółka nie miała żadnych informacji na temat prac związanych z wprowadzeniem Tarczy Energetycznej. Pierwsza informacja o Tarczy Energetycznej pojawiła się w przestrzeni publicznej 24 sierpnia 2022 r., a ostatecznie ustawa weszła w życie 15.09.2022 roku.

2.Dlaczego niezwłocznie po opublikowaniu ustawy dotyczącej Rządowej Tarczy Energetycznej (15.09.2022) OZC nie złożył do URE wniosku o umorzenie taryfy zatwierdzonej 4.08.2022 i powrót do poprzedniej stawki, czyli 49,31 zł. netto/GJ? Pozwoliłoby to mieszkańcom wejść w tarczę i podwyżkę ciepła od 1.10.1022 o maksymalnie 40% czyli stawka nie byłaby wyższa niż 69 zł. netto/ GJ zamiast 121,03 zł netto/GJ.

Prawo Energetyczne i Rozporządzenie taryfowe dla ciepła nie dopuszczają umorzenia zatwierdzonej taryfy. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek w jakikolwiek sposób zmienił decyzję Regulatora.

3.Dlaczego OZC 14.12.2022 po podwyżce o 145% od 01.09.2022 wystąpił z kolejnym wnioskiem do URE o kolejną podwyżkę, która weszła w życie 05.01.2023 i stawka wzrosła do kwoty 124,63 zł. netto/GJ? Wspomniana stawka obowiązywała do końca sezonu grzewczego, czyli do 30.04.2023. Następnie na okres letni obniżono ją symbolicznie do kwoty 121,03 zł. netto/GJ a potem do poziomu 117,01 zł. netto/GJ, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Podwyżka, która weszła w życie w styczniu spowodowana była zmianą Rozporządzenia taryfowego z 23 listopada 2022. Przepis dotyczył wszystkich przedsiębiorstw, które produkują ciepło z biomasy. Ta zmiana taryfy była wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2023 roku i automatycznie wygasła. Ceny wróciły do wartości z 1 września 2022 roku. Następnie w wyniku spadających cen surowców (tj. węgla, gazu, biomasy) z których korzysta OZC SA złożyliśmy wniosek o korektę obowiązującej taryfy. Ceny za ciepło spadły wtedy do poziomu 117,01 zł.

 4.Dlaczego ani OZC, ani Urząd Miasta nie podjął żadnych działań zmierzających do zrekompensowania odbiorcom ciepła w Ostrowie Wielkopolskim strat wynikających z nieprzystąpienia do Rządowej Tarczy Energetycznej?

Według założeń Ustawy z Dnia 15.09.2022 O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (Dz.U. Poz. 1967) z 15.09 ceny obowiązujące w OZC SA nie wpisywały się w kryteria ustawy i przyznana przez Rząd Polski rekompensata według przyjętych wzorów wynosiła 7 groszy, co za tym idzie na rachunkach właścicieli domków jednorodzinnych wynosiła w zależności od zużycia ok. 35 groszy miesięcznie.

5.Skoro URE zatwierdza stawki na okres 12 miesięcy, dlaczego w latach 2021 i 2022 stawka uległa zmianie dwukrotnie a w roku 2023 nawet trzykrotnie?

Nowa taryfa zatwierdzana jest na 12 miesięcy, wynika to z art. 47 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne w obowiązującej taryfie można dokonywać zmian poszczególnych składników wpływających na kalkulację.

6.W dniu 09.11.2021 został złożony przez OZC do URE wniosek o podwyżkę Do wniosku były tylko dwa wezwania o uzupełnienie (10 i 14.01.2022) a nowa taryfa została zatwierdzona 17.01.2022. Cała procedura taryfikacyjna trwała nieco ponad 2 miesiące. Obecnie procedowany wniosek został złożony 30.06.2023, do tej pory OZC otrzymał już co najmniej trzy wezwania o uzupełnienie (10 i 25.07.2023 i 19.10.2023), wszystko trwa już prawie 7,5 miesiąca i nadal nic nie wiemy. Czy wniosek z 30.06.2023 zawierał punkt dotyczący obniżki stawek dla mieszkańców o min. 20%.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie tej strony wniosku.

Data 9.11 jest związana ze zmianą w obowiązującej taryfy, która weszła w życie 1.05.2021. Obecny wniosek dotyczy nowej taryfy dla ciepła (nie jest to zmiana taryfy), co wiąże się
z wydłużonym i bardziej skomplikowanym procesem. Wniosek złożony 30.06 wynikał z przepisów prawa, które nakłada na spółkę obowiązek złożenia nowego wniosku taryfowego. Ceny paliw (węgiel, gaz, biomasa oraz koszty uprawnień do emisji CO2) nie pozwalały na tamten moment wnioskować o obniżkę cen ciepła.

7.Jakie działania podjęły władze OZC i miasta od 2021, czyli od momentu wchodzenia spółki w gigantyczne straty, aby obniżyć koszty funkcjonowania spółki? Każdy z nas w dobie kryzysu, przy obniżonym budżecie domowym, skupia się na potrzebach koniecznych rezygnując z wielu przyjemnoś Jaką praktykę zaciskania pasa stosuje spółka?

Spółka podjęła działania ograniczające koszty bieżącej działalności takie jak: zamrożenie podwyżek pensji pracowników Spółki, ograniczenie zakupu materiałów, oszczędności na usługach tzn. wypowiedzenie umów ochrony, redukcja kosztów administracji, ograniczenie zakupów materiałów biurowych. Ponadto wypowiedziano umowy sponsoringu i reklamy. Wprowadzenie programu naprawczego zatwierdzone zostało przez Radę Nadzorczą.

8.Jakie koszty w codziennym funkcjonowaniu spółki zostały zredukowane od września 2022 roku jako akt solidaryzowania się z mieszkańcami po ustanowieniu podwyżki stawki ciepła o 145%?

Przede wszystkim zostały podjęte działania obniżające koszty bieżącej działalności jak np.: ograniczenie zakupu materiałów, oszczędności na usługach, redukcja kosztów administracji, ograniczenie zakupów materiałów biurowych, zamrożenie podwyżek pensji pracowników Spółki.

9.Jakie działania od roku 2021 podjęli akcjonariusze i Rada Nadzorcza spółki w zakresie kontroli kosztów i wydatków spółki OZC?

Spółka podjęła działania ograniczające koszty bieżącej działalności takie jak: zamrożenie podwyżek pensji pracowników Spółki, ograniczenie zakupu materiałów, oszczędności na usługach tzn. wypowiedzenie umów ochrony, redukcja kosztów administracji, ograniczenie zakupów materiałów biurowych. Ponadto wypowiedziano umowy sponsoringu i reklamy. Wprowadzenie programu naprawczego zatwierdzone zostało przez Radę Nadzorczą.

 10.Jaki jest wynik finansowy spółki za rok 2023? Czy spółka posiada zadłużenie wobec dostawców źródeł energii? Jeśli tak to jaki jest ich poziom w podziale na poszczególne źródła? Chodzi przede wszystkim o dostawców węgla i jego pochodnych.

Wstępny wynik finansowy spółki wynosi netto 202 604,00 złotych. Aktualnie Spółka reguluje zobowiązania finansowe na bieżąco, raty kapitałowe zaciągniętych kredytów są spłacane terminowo, zgodnie z harmonogramami.

11.Czy miasto lub OZC otrzymało propozycję lub zwróciło się z zapytaniem o możliwość wykupienia akcji spółki OZC od szwedzkiej firmy, w momencie, kiedy ta chciała odsprzedać swoje udziały? Jeśli tak to jaki był ich efekt?

Od kiedy jestem Prezesem Spółki OZC SA, takie propozycje nie padły, w tym czasie bowiem akcjonariuszem była już firma z Francji. Z tym pytaniem odsyłamy do poprzednich władz miejskich (Pana Jarosława Urbaniaka) oraz do poprzedniego Zarządu Spółki OZC SA.

12.Czy miasto lub OZC kiedykolwiek rozpatrywało kwestię wykupu akcji od obecnego akcjonariusza firmy OZC, czyli francuskiej spółki ENGIE?

Od kiedy jestem Prezesem Spółki OZC SA nie była rozpatrywana kwestia wykupu akcji od akcjonariusza francuskiego.

13.Czy OZC lub miasto podjęło jakiekolwiek kroki, aby wykupić akcje od francuskiego udziałowca ENGIE w roku 2021 lub 2022, kiedy to spółka notowała duże straty co z pewnością przekładało się na cenę akcji? Czy na taki cel, gwarantujący pozostanie kluczowej spółki w całości w rękach miasta, nie warto było zaciągnąć pożyczki?

Kryzys energetyczny miał duży wpływ na kondycję spółki w latach 2021 -2022 ograniczył możliwości wykupienia akcji francuskiego udziałowca.

14.Dlaczego spółka w latach 2017-2020 mając duże zyski nie przeznaczyła ich na kapitał zapasowy zabezpieczający zakup uprawnień do emisji CO2 na lata późniejsze? Wówczas było już wiadomo, że cena tych uprawnień będzie rosł

W latach 2008-2012 decyzją ówczesnego Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i ówczesnych władz Spółki oraz władz Holdikomu S.A. Spółka sprzedała uprawnienia do emisji CO2 w ilości 134 000 ton za kwotę 6 087 879 zł (ta ilość mogła przejść na następne lata, nie było potrzeby sprzedaży). Dopiero po przejęciu Urzędu przez Panią Prezydent Klimek w latach 2015-2017 Spółka zakupiła uprawnienia do emisji CO2 w ilości 143 000 ton. W latach 2013-2020 spółka otrzymała przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 w ilości 200 781 ton. Sumując ilość uprawnień: 134 000+ 200 781 + 143 000 otrzymujemy ilość 477 781 ton CO2. Przy rzeczywistej emisji CO2 w latach 2013-2020, która wyniosła 430 465 ton CO2 Spółka nadal miałaby nadwyżkę w roku 2021 w ilości 47 316 ton CO2, a to spowodowałoby, że spółka nie poniosła by kosztów w kwocie 16 500 000 zł i nie byłoby potrzeby podnoszenia cen ciepła o 145 procent.

15.Na czyj wniosek w latach 2017 – 2020 roku wypłacono ze spółki OZC dywidendę w wysokości ponad 14 mln zł.?

Dywidenda z OZC SA była wypłacana od początku istnienia Spółki na wniosek Zarządu Spółki. W latach 2008-2014 wysokość wypłaconej akcjonariuszom dywidendy wynosiła 18 967 000 zł, w tych latach miały miejsce podwyżki cen ciepła, były sprzedawane uprawnienia do emisji CO2. Co dawało wtedy wymagany wynik finansowy w celu wypłacenia dywidendy. Natomiast w latach 2015-2018 nastąpiła obniżka cen ciepła średnio o -2,2%, były zakupione uprawnienia do emisji CO2, były pozyskiwane środki zewnętrzne, były przeprowadzane duże inwestycje (m.in. wymiana sieci ciepłowniczych, budowa nowych źródeł kogeneracyjnych, modernizacja źródła przy ul. Grunwaldzkiej 74
w automatykę, remont dwóch turbin i wiele innych zadań, które przyczyniły się
do usprawnienia działania źródła).

16.Dlaczego CRK jako organ nadzorujący udzielił pożyczkę OZC? Jakie były warunki udzielonej pożyczki (okres, oprocentowanie, wpływ na cenę ciepła)? Skoro spółka wypracowywała zyski, dlaczego najpierw zostały one wyprowadzone z niej w postaci dywidendy a potem została udzielona pożyczka?

CRK udzielił pożyczki OZC m.in. z przeznaczeniem na zakup uprawnień do emisji CO2. Pożyczki udzielane była na okresy kilkumiesięczne (co do jednej nastąpiła prolongata terminu) i podlegały oprocentowaniu na warunkach rynkowych z uwzględnieniem rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych. Warunki rynkowe i sytuacja spółki uległy zmianie in minus na przestrzeni czasu dzielącego te dwa zdarzenia.

17.Opłaty za uprawnienia do emisji CO2 zasilają budżet naszego kraju. Zgodnie z dyrektywą unijną powinny być przynajmniej w połowie przeznaczone na inwestycje sprzyjające redukcji gazów cieplarnianych i system wsparcia dla odbiorców energii cieplnej. Czy OZC zwrócił się do rządu RP o przekazanie tych środków na lokalne inwestycje w tym zakresie? Jeśli tak, to jakie uzyskano efekty?

Wysokość opłaty środowiskowej jaką ponosi spółka co roku za emisję CO2, trafia do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, z którego trafiają do różnych programów prośrodowiskowych takich jak: mój prąd, czyste powietrze. W okresie od 2022 łącznie do wszystkich instytucji, do których skierowaliśmy swoje pisma o pomoc ws zawieszenia opłat za emisję CO2, skierowaliśmy pisma między innymi do:

– Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Departament Ciepłownictwa Warszawa,

– KOBIZE,

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Poznaniu,

– Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

18.Skoro dzięki premii kogeneracyjnej spółka chce w 100% zrezygnować z węgla i jego pochodnych, aby zredukować koszty uprawnień do emisji CO2 to, dlaczego wchodzimy w silniki gazowe, które również wymagają uprawnień do emisji CO2? Czy były rozważane bez emisyjne źródła zasilania?

Budowa nowych silników kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym nie będzie obciążona emisjami CO2. Źródła, których moc w paliwie jest powyżej 20MW podlegają pod emisję CO2, silniki te będą poniżej tej wartości.

19.Skąd pewność, że w sezonie 2025/2026 stawka za ciepło dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego spadnie do poziomu 49 zł netto/GJ, skoro wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny spowodował gigantyczne podwyżki stawek w OZC? Czy władze miasta i OZC mogą udzielić takich gwarancji pozostając zupełnie poza czynnikami zewnętrznymi?

OZC SA ma podpisaną umowę długoterminową na zakup gazu na Towarowej Giełdzie Energii w postaci transz miesięcznych, kwartalnych, rocznych. W ten sposób OZC SA ma możliwość zabezpieczenia gazu w takiej cenie, przy której działalność tych źródeł będzie opłacalna.

20.Decyzja URE z dnia 19.12.2023 dotycząca premii kogeneracyjnej nie wspomina o 550 mln zł. dla OZC, tym bardziej, że będzie to 36 mln zł. co roku przez 15 lat oraz że premia będzie wynosiła 370 zł. za każdą Skąd te dane? Czy OZC otrzymał szczegółowe dane dotyczące przyznanej premii? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie tych danych. Dlaczego OZC mówi o 15 latach, skoro w decyzji URE jest informacja, że wypłata środków nastąpi w latach 2025-2041, czyli 17 lat?

Dzięki wygranej aukcji kogeneracyjnej mamy gwarancję, że wyprodukowana energia pozwoli obniżyć ceny ciepła mieszkańcom. Dokument przesłany przez URE w Warszawie daje nam gwarancję dopłaty do każdej wyprodukowanej MWh. 17 lat, które wskazują Państwo, jest to okres trwania programu, w ramach którego każde przedsiębiorstwo może wykorzystać premię przez okres maksymalnie 15 lat. Wszystkie informacje na temat projektu udostępnione są na stronie URE.

 21.Dlaczego władze OZC i miasta wiedząc od 19.12.2023 o przyznaniu premii kogeneracyjnej nie poinformowała o tym w sposób należyty mieszkańców, pozwalając na wzrost niezadowolenia i eskalację niepokoju w mieście?

Do przedstawienia Państwu pełnych i potwierdzonych informacji, a więc wykazania korzyści dla Mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, niezbędna była symulacja ekonomiczna, która dotyczyła między innymi stopy zwrotu inwestycji, skali produkcji oraz oddziaływania na środowisko.

22.Prosimy o uszczegółowienie informacji z konferencji. Obniżka stawki za ciepło do poziomu 49 zł. netto/GJ ma nastąpić w 2025 roku, ale kiedy? Od 01.01.2025 czy 31.12.2025? A może jakiś dzień w międzyczasie? 

Według założeń od IV kwartału 2025 planujemy zakończyć inwestycję, która pozwoli na uzyskanie premii kogeneracyjnej.

23.Jakie elementy składają się na koszt jednego GJ ciepła i jaki jest ich procentowy udział?

24.W nawiązaniu do ogłoszonego w piątek 09.02.2024 planu pomocowego dla użytkowników OZC w postaci 23% rabatu, w jaki sposób OZC chce przetwarzać, przechowywać i zabezpieczać dane mieszkańców, które będą zawierały dane wrażliwe podchodzące pod RODO. Według jakich kryteriów będą rozpatrywane wnioski indywidualne osób niespełniających kryterium dochodowego? Czy OZC posiada odpowiednio wykwalifikowane kadry, które w sposób obiektywny będą w stanie ocenić zasadność udzielenia pomocy?

Czynności będą prowadzone zgodnie z przyjętą POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym S.A. Jeżeli chodzi o weryfikację, to osoba składająca wniosek wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych zawartych w dokumentach przy złożonym wniosku.

25.Jaka była wartość działki, wg rzeczoznawcy majątkowego, należącej do OZC
i sprzedanej w dniu 08.12.2023? Za jak
ą cenę została sprzedana? Pytanie dotyczy działki 1/28 o powierzchni 1,4147ha zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00110256/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA zbył nieruchomość stanowiącą działkę nr 1/28 o powierzchni 1,4147 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1W/00110256/1 w trybie otwartej aukcji (wcześniej prowadzone postępowania w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego okazały się bezskuteczne) na rzecz podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. w wysokości ceny wywoławczej.

Skip to content