Wykonanie prac związanych z wykonaniem wysokoparametrowych przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych od włączenia się do istniejącej sieci ciepłowniczej do pierwszych zaworów odcinających wewnątrz budynków

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z wykonaniem wysokoparametrowych przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych od włączenia się do istniejącej sieci ciepłowniczej do pierwszych zaworów odcinających wewnątrz budynków, zgodnie z wykazem przyłączy jako Załączniki NR 1 oraz planami sytuacyjnymi i schematami montażowymi jako Załączniki NR 1.1 i 1.2 stanowiącymi integralną część niniejszego zapytania.

Pliki do pobrania:
Skip to content