PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.05.2021 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zaprojektowanie i wybudowanie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV typu 3*NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1*240/50mm2 12/20 kV oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej, dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn, linii kablowych nn oraz rozdzielnic szafowych nn dla potrzeb przyłączenia budynków wielolokalowych zlokalizowanych na dz. nr 35/100 obręb 0011 przy ul. Grunwaldzkiej oraz na działce nr 17/16, 18/19 obręb 0029 przy ul. Olsztyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim.”

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Termin składania ofert najpóźniej do dnia 11.06.2021 do godz. 12:00

 

Pliki do pobrania:
Skip to content