PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.10.2021 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zaprojektowanie i wybudowanie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV typu 2*3*NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1*240/50mm2 12/20 kV pomiędzy polem nr 14 istniejącej stacji GPZ Ostrów Północ przy ul. Osadniczej, a polem nr 7 istniejącej stacji transformatorowej nr 20-137 OZC S.A. przy ul. Grunwaldzkiej.”

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Termin składania ofert najpóźniej do dnia 4 listopada 2021r. do godz. 12:00

 

Termin wizji lokalnej pola nr 14 w stacji GPZ Ostrów północ Energa Operator S.A.
przy ul. Osadniczej w Ostrowie Wielkopolskim wyznacza się na dzień 25.10.2021r.
o godz. 12:00

 

Pliki do pobrania:
Skip to content