PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 02.12.2021 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 2 – wymiana istniejącej sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDN400 na sieć ciepłowniczą w technologii preizolowanej od ul. Konopnickiej do ul. Wańkowicza wraz z budową dwóch komór podziemnych wyposażonych w zasuwy DN400 z napędami elektrycznymi i zawory preizolowane DN200, o długości 300m”. Kliknij tutaj
Pliki do pobrania:
Skip to content