Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Paderewskiego

Demontaż estakady 1.ul. Paderwskiego

W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy demontaż estakady przebiegającej nad ulicą Paderewskiego. To kolejny etap prac związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej przy Alejach Powstańców Wielkopolskich. Zmiana dotychczasowej sieci napowietrznej na sieć wykonaną w technologii rur preizolowanych przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła na przesyle. Jest to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu „Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach działania 1.5 NFOŚiGW.

Skip to content