Informacje dotyczące zamrożenia ceny energii elektrycznej

ceny energii 2(1)

Poznaj warunki, skorzystaj z wzoru oświadczenia i złóż prawidłowo
odpowiednie oświadczenie.

Odbiorcy indywidualni
Limit zużycia do 2000 kWh – przysługuje wszystkim gospodarstwom domowym.
Składanie oświadczenia nie jest wymagane.

Limit zużycia do 2600 kWh – przysługuje osobom z niepełnosprawnościami lub
opiekunom mieszkającym z taką osobą, na podstawie złożonego oświadczenia

Limit zużycia do 3000 kWh – przysługuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny, lub
prowadzącym gospodarstwo rolne, na podstawie złożonego oświadczenia.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

 

Firmy lub jednostki budżetowe
Cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh przysługuje odbiorcom uprawnionym
określonym w art. 2 pkt. 2 b-e Ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z dnia 3
listopada 2022r Poz. 2243), na podstawie złożonego oświadczenia.
Ustawa – https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000224301.pdf

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

 

Jak złożyć prawidłowe oświadczenie:
1. Prosimy wybrać właściwy formularz oświadczenia (patrz wyżej)
2. Podpisać elektronicznie zgodnie z: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz- dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
3. Przesłać na adres email: ozc@ozcsa.pl
lub osobiście złożyć w siedzibie OZC S.A.

Skip to content