INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA CIEPŁA

IMG_4555

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 maja 2021 r. wchodzi  w życie nowa Taryfa dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.42.2020.2021.JPi z dnia 29.03.2021 r. i ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki (poz. 811) z dnia 30.03.2021 r. oraz na stronie Spółki. Taryfa obowiązuje na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 

Taryfa została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020r., poz. 718).

Ceny w nowej taryfie rosną średnio o 6,14% dla wszystkich grup taryfowych. Dodatkowych informacji  i wyjaśnień udziela Dział Obsługi i Rozwoju Rynku Energii Cieplnej tel. 62 735 86 09 i 62 735 86 10.

Do pobrania:

Skip to content