II zmiana do obowiązującej Taryfy dla ciepła

Brawo! Masz dobry spos—b na ciep¸o w mieæcie. Jeæli uýywasz ciep¸a systemowego, to o nic wi«cej nie musisz si« martwi. Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze by¸o mi¸o, bezpiecznie i ciep¸o. Dzi«ki temu masz czas na robienie rzeczy, na kt—re w¸aænie masz ochot«. Ciesz si« ciep¸ˆ stronˆ ýycia w mieæcie, a nam pozw—l zajˆ si« ogrzewaniem. Niech kaýdy robi to, na czym zna si« najlepiej.

Informacja z dnia 16 maja 2023 roku.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy dla ciepła. Zmiana Taryfy została zatwierdzona do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.17.2023.JPi z dnia 12 maja 2023 r. i ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki (poz. 275) z dnia 12.05.2023 r. oraz na stronie Spółki www.ozcsa.pl.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Dział Obsługi i Rozwoju Rynku Energii Cieplnej tel. 62 735 86 09 i 62 735 86 10.

Skip to content