Przetarg nieograniczony z dnia 10.01.2019 r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania – „Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego SN 3x1x240 mm2 pomiędzy polem nr 1 w istniejącej stacji transformatorowej SN/nn nr 01-003 na terenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej a stacją transformatorową na terenie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 12, 13, 16/1 w Wysocku Wielkim (rejon ulicy Wylotowej) o planowanej mocy przyłączeniowej 1500,0 kW. wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną.”
Pliki do pobrania:
Skip to content