PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW

PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW -„NIŻSZE RACHUNKI ZA CIEPŁO Z OZC S.A.” W ramach Programu pomocą zostaną objęte osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji: materialnej – mające trudności finansowe spowodowane przede wszystkim niskimi dochodami, jak również dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby zdrowotne, tj. leki, leczenie, rehabilitację, życiowej – osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystarczającej opieki, zajmujące się … Czytaj dalej PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW