• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookZarząd

Prezentacja firmy

ZARZĄD


PREZES ZARZĄDU - Mariusz Bolach

CZŁONEK ZARZĄDU - Wioleta Swora


RADA NADZORCZA

1. Przewodniczący - Małgorzata Sikora
2. Z-ca przewodniczącego - Jacek Cybulski
3. Sekretarz - Elżbieta Trochowska

4. Członek - Jacek Jackowiak
5. Członek - Adam Kraszewski
6. Członek - Agnieszka Jeziorska
7. Członek - Jacek Wojciech Bogusławski

 


WALNE ZGROMADZENIE

Do akcjonariuszy Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. należą:

Centrum Rozwoju Komunalnego - 51,0% akcji
Jest to ostrowski holding spółek komunalnych, wobec którego podmiotem dominującym jest Miasto Ostrów Wielkopolski. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego, poza OZC S.A., należą następujące spółki:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami S.A.,
Miejski Zakład Komunikacji SA.,
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
Targowisko Miejskie S.A. ,
Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.

ENGIE Energy Services International S.A. - 48,6 % akcji.
Jest to francuski koncern energetyczny z siedzibą w Brukseli. ENGIE Energy jest jednym z wiodących, światowych dostawców energii, aktywnym na wszystkich etapach energetycznego łańcucha wartości, zarówno w elektroenergetyce jak i w sektorze gazu ziemnego. Firma rozwija swoją działalność w obszarach elektroenergetyki, usług energetycznych i środowiska, tak aby wyjść na przeciw wielkim wyzwaniom energetyki: rosnącemu zapotrzebowaniu na energię, zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii oraz optymalnemu wykorzystaniu zasobów.

POZOSTALI - 0,4%.