• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookPrzetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.02.2021 r.

„Dostawy roczne automatyki i węzłów cieplnych."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.02.2021 r.

„Dostawy roczne materiałów.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 25.01.2021 r.

„Usługa świadczenia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.01.2021 r.

„Projekt oraz budowa przyłącza nN-0,4 kV”.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.01.2021 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 11 – wymiana sieci kanałowej 2xDN200 na sieć preizolowaną 2xDN200 od komory przy ul. Zana 10 do Al. Słowackiego, o długości 187m, wraz z montażem przepustnic 2xDN200 z napędami elektrycznymi w komorze przy ul. Zana 10."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.01.2021 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 7 – wymiana sieci kanałowej 2xDN150 na sieć preizolowaną 2xDN150 od ul. Poznańskiej 43 do ul. Lotniczej, o długości 280m.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.01.2021 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 9 – wymiana sieci napowietrznej 2xDN250 na sieć preizolowaną 2xDN250 komora ul. Dworcowa /Krotoszyńska, o długości 250m.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.01.2021 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 5 – wymiana sieci kanałowej 2xDN400 na sieć preizolowaną 2xDN400 od komory przy ul. Strażackiej do komory przy ul. Grabowskiej, o długości 250m.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.01.2021 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 3 – wymiana sieci kanałowej 2xDN150 na sieć preizolowaną 2xDN150 od ul. Wysockiej do ul. Gimnazjalnej, wraz z montażem przepustnic DN150 z napędami elektrycznymi, o długości 75m.”