Przetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.10.2019 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 10

– przebudowa sieci kanałowej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do 2 budynków użytkowych

oraz wymiana węzła grupowego na trzy indywidualne węzły cieplne przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim."”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 12.02.2020 r.

„Zamówienie materiałów - roczne”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.02.2020 r.

„Sukcesywną dostawę 12 000 litrów oleju napędowego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 06.02.2020r.

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie bloku gazowego

na terenie istniejącej kotłowni opalanej biomasą przy ul. Garnizonowej w Skwierzynie"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.02.2020 r.

"Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych

do budynku przy ul. Jankowskiego dz. nr 12/19 w Ostrowie Wielkopolskim"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 03.02.2020 r.

"Dostawa pomp ciepła"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.01.2020 r.

„"Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania – „Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego

SN 3x1x240 mm2..."