• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookPrzetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 31.12.2020 r.

„Wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 30.12.2020 r.

„Dostawy biomasy w formie zrębków i kory dla OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 22.12.2020 r.

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Raszkowskiej 70 w Ostrowie Wielkopolskim”.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.12.2020 r.

„Usługi transportu miału oraz eko-groszku z Elektrociepłowni przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim do kotłowni lokalnych”.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 03.12.2020 r.

„Dostawa, montaż, uruchomienie napędów elektrycznych Sipos Seven, wraz z instalacją elektryczną i telemetrią”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 25.11.2020 r.

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Sowińskiego 67 w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 25.11.2020 r.

„Wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawdzenia stanu technicznego obiektów budowlanych będących własnością OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.11.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 16 etap II - budowa węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kaliskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.11.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 16 etap I - budowa węzła cieplnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kaliskiej 9 w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.11.2020 r.

„Dostawy biomasy leśnej w formie zrębków i kory w ilości 31 900 Mg dla OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 29.10.2020 r.

„Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego – eko-groszek – w ilości 80 Mg z możliwością zwiększenia zamówienia o 20 Mg. Miejsce dostawy: Elektrociepłownia ”Ostrów” ul. Grunwaldzka 74, 63-400 Ostrów Wielkopolski.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.10.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap V - wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 do budynku wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 27 w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.10.2020 r.

"Wykonanie przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych w Ostrowie Wielkopolskim"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.10.2020 r.

"Projekt oraz budowa linii kablowej SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN oraz przyłączem nN-0,4 kV dla budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wlkp."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 5.10.2020 r.

"Projekt oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym ZK-P dla oświetlenia drogi pomiędzy ul. Grunwaldzką a Kaliską w Ostrowie Wielkopolskim."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 24.09.2020 r.

"Wykonanie przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych w Ostrowie Wielkopolskim"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.09.2020 r.

"Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej dz. nr 31 w Ostrowie Wielkopolskim."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.09.2020 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDN400
na sieć preizolowaną 2xDN400 przy ul. Żeromskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.09.2020 r.

„Projekt oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym ZK-P


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.08.2020 r.

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku
przy ul. Piłsudskiego 81 w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 31.07.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 14
– wykonanie sieci 2xDn40 i przyłącza ciepłowniczego 2xDN25 do budynku przy ul. Strzeleckiej 29 w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 30.07.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap IV
- wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 i kompaktowego węzła cieplnego do budynku wielorodzinnego
przy ul. Pl. 23 Stycznia 14 w Ostrowie Wielkopolskim.””


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 29.07.2020r.

„Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie
przedsiębiorstwem ciepłowniczym”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.07.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 12
– wymiana sieci kanałowej 2xDN300 od ul. Paderewskiego/Al. Powstańców Wlkp. na sieć preizolowaną
2xDN300, o długości 260m, wraz z przyłączami w ulicy Olimpijskiej o średnicach 2xDN50-25
i długości 275m oraz przebudowę estakady przy ul. Paderewskiego o średnicy 2xDN300 na sieć preizolowaną o długości 45m.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.07.2020r.

„Projekt oraz budowa złącza kablowego z rozdzielnicą SN-15 kV wraz
z przyłączem SN dla budynku Hala produkcyjna przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 01.07.2020r.

„Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczkę na projekt dotyczący budowy
kotła biomasowego w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 25.06.2020r.

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Królowej Jadwigi 2
w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.06.2020r.

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Mickiewicza 7a
w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 02.06.2020r.

„Projekt oraz budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączem SN i nN
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul. Majorka w Ostrowie Wielkopolskim.”"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 24.04.2020r.

"Projekt oraz budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączem nN-0,4 kV
dla budynku kino przy ul. Kaliskiej 120 w Ostrowie Wielkopolskim."


Przetarg Zapytanie o Cenę z dnia 09.04.2020 r.

Wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn. „Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji

na potrzeby systemu ciepłowniczego

Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii "Ostrowski Rynek Energetyczny"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 27.03.2020r.

„Projekt przyłączy kablowych nN-0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi

dla budynków wielorodzinnych nr 1, 2, 3, 4, garaży nr 5 oraz wykonanie I Etapu przyłączy

wraz z rozdzielnicą kablowo-pomiarową ZKP4 przy ul. Wysockiej w Ostrowie Wlkp.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.03.2020r.

"Dostawę dwufunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłowniczego do kompleksu wojskowego w Skwierzynie."PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 06.02.2020r.

"Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych

do budynku projektowanego węzła cieplnego dla kompleksu wojskowego w Skwierzynie."PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.03.2020 r.

„Dostawę wielofunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłowniczego Hali Widowiskowo – Sportowej

przy ul. Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.02.2019 r.

„Budowa linii kablowych nN-0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami

szafowymi dla budynków wielorodzinnych nr B3, B4, B5 przy ul. Grunwaldzkiej

w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.02.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 10

– przebudowa sieci kanałowej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do 2 budynków użytkowych

oraz wymiana węzła grupowego na trzy indywidualne węzły cieplne przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim."”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 12.02.2020 r.

„Zamówienie materiałów - roczne”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.02.2020 r.

„Sukcesywną dostawę 12 000 litrów oleju napędowego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 06.02.2020r.

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie bloku gazowego

na terenie istniejącej kotłowni opalanej biomasą przy ul. Garnizonowej w Skwierzynie"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.02.2020 r.

"Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych

do budynku przy ul. Jankowskiego dz. nr 12/19 w Ostrowie Wielkopolskim"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 03.02.2020 r.

"Dostawa pomp ciepła"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.01.2020 r.

„"Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania – „Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego

SN 3x1x240 mm2..."