Przetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 27.03.2020r.

„Projekt przyłączy kablowych nN-0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi

dla budynków wielorodzinnych nr 1, 2, 3, 4, garaży nr 5 oraz wykonanie I Etapu przyłączy

wraz z rozdzielnicą kablowo-pomiarową ZKP4 przy ul. Wysockiej w Ostrowie Wlkp.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.03.2020r.

"Dostawę dwufunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłowniczego do kompleksu wojskowego w Skwierzynie."PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 06.02.2020r.

"Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych

do budynku projektowanego węzła cieplnego dla kompleksu wojskowego w Skwierzynie."PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.03.2020 r.

„Dostawę wielofunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłowniczego Hali Widowiskowo – Sportowej

przy ul. Wojska Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.02.2019 r.

„Budowa linii kablowych nN-0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami

szafowymi dla budynków wielorodzinnych nr B3, B4, B5 przy ul. Grunwaldzkiej

w Ostrowie Wielkopolskim”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.02.2020 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 10

– przebudowa sieci kanałowej na sieć preizolowaną wraz z budową przyłączy do 2 budynków użytkowych

oraz wymiana węzła grupowego na trzy indywidualne węzły cieplne przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim."”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 12.02.2020 r.

„Zamówienie materiałów - roczne”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.02.2020 r.

„Sukcesywną dostawę 12 000 litrów oleju napędowego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 06.02.2020r.

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie bloku gazowego

na terenie istniejącej kotłowni opalanej biomasą przy ul. Garnizonowej w Skwierzynie"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.02.2020 r.

"Wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych

do budynku przy ul. Jankowskiego dz. nr 12/19 w Ostrowie Wielkopolskim"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 03.02.2020 r.

"Dostawa pomp ciepła"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.01.2020 r.

„"Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania – „Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego

SN 3x1x240 mm2..."