Przetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.09.2019 r.

"Przebudowę układu zasilania Centrum Przesiadkowego po stronie nN."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.09.2019 r.

„Przebudowa sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim zadanie 17 etap I

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego 2xDN32 i kompaktowego węzła cieplnego

do budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 34A w Ostrowie Wielkopolskim.”


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.09.2019 r.

"Zakup brykietu drzewnego na sezon 2019/2020r."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.09.2019 r.

"Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych
w ul. Kusocińskiego do budynku handlowego E. Leclerc w Ostrowie Wielkopolskim."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.08.2019 r.

"Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych
w ul. Kusocińskiego i Kaliskiej wraz z przyłączami do dwóch budynków hali sportowej
przy ul. Kusocińskiego oraz budynków przy ul. Kaliskiej 55 i 59 w Ostrowie Wielkopolskim."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.07.2019 r.

"Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego, eko-groszek w ilości 80 Mg"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 09.07.2019 r.

"Projekt i wykonanie rozgałęźnika kablowego średniego napięcia wraz z jego zabudową"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.06.2019 r.

"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki: Program priorytetowy NFOŚiGW

„Wsparcie projektów realizowanych w ramach poddziałania 1.1.1, działań 1.2, 1.5 i 1.6 Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. na projekt dotyczący budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych

w Ostrowie Wielkopolskim.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 22.05.2019 r.

"Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz ze stacją transformatorową SN/NN

oraz przyłączami NN dla budynków wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie Wlkp.”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.05.2019r.

"Zakup węgla kamiennego do celeów energetycznych"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 26.04.2019r.

"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.5 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2019r.

"Modernizacja zasobnika miału węglowego kotła WR-10"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2019r.

"Modernizacja sklepienia przedniego kotła WR-10"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.03.2019r.

"Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych

ul. Wojska Polskiego wraz z przyłączem do budynku dz. nr 22/1 w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.03.2019r.

"Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych

ul. Wiosny Ludów w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Sukcesywną dostawę 12 000 litrów oleju napędowego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Odbiór (załadunek i transport i zagospodarowanie) złomu”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Zamówienie materiałów - roczne”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 24.01.2019r.

„Moduł telemetryczny VTM”