Przetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.05.2019r.

"Zakup węgla kamiennego do celeów energetycznych"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 26.04.2019r.

"Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.5 "Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2019r.

"Modernizacja zasobnika miału węglowego kotła WR-10"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2019r.

"Modernizacja sklepienia przedniego kotła WR-10"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.03.2019r.

"Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych

ul. Wojska Polskiego wraz z przyłączem do budynku dz. nr 22/1 w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.03.2019r.

"Wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii rur preizolowanych

ul. Wiosny Ludów w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Sukcesywną dostawę 12 000 litrów oleju napędowego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Odbiór (załadunek i transport i zagospodarowanie) złomu”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 14.02.2019r.

„Zamówienie materiałów - roczne”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 24.01.2019r.

„Moduł telemetryczny VTM”