• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookPrzetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 20.12.2018r.

"Usługi transportu miału oraz eko-groszku z Elektrociepłowni przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim do kotłowni lokalnych."PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.11.2018r.

"Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Szafirowej dz. nr 47/7 w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.11.2018r.

"Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz z dwoma stacjami transformatorowymi SN/NN"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.11.2018r.

"Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych firmy LOGSTOR

do budynku przy ul. Kościelnej 6 w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.11.2018r.

"Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych firmy LOGSTOR

do budynku przy ul. Kaliskiej 26 w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.11.2018r.

"Zakup fabrycznie nowej spycharki gąsienicowej"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 29.10.2018r.

"Przepustnica międzykołnierzowa z potrójnym mimośrodem Broen"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 08.10.2018r.

„Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych firmy LOGSTOR

do budynku przy ul. Starotargowa 6 w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.10.2018r.

"Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego, eko-groszek w ilości 80 Mg"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 27.09.2018r.

"Wykonanie remontu trzech stalowych zwężek kominowych znajdujących się na kominie

o wysokości H = 65.0 m w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 25.09.2018r.

"Wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów budowlanych

będących własnością OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim"
PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.09.2018r.

"Zakup węgla kamiennego do celów energetycznych."PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17.09.2018r.

„Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku

przy ul. Jankowskiego 14 w Ostrowie Wielkopolskim"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17.09.2018r.

„Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku

przy ul. Nowa Krępa 4 w Ostrowie Wielkopolskim"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17.09.2018r.

„Remont zasobnika miału węglowego kotła WR-10”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.07.2018r.

„Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku

przy ul. Kasprowicza 7 w Ostrowie Wielkopolskim"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.07.2018r.

„OWęzeł kompaktowy typ DSE Flex o mocy:CO-73kW , CWU-65kW,

Kompletacja sekcji stabilizatora SCW – 300 litrów"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 02.07.2018r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii

rur preizolowanych do budynku przy ul. Wiosny Ludów 9 w Ostrowie Wielkopolskim"PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 20.06.2018r.

„Remont zasobnika miału węglowego kotła WR-10 WR-10”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 20.06.2018r.

„Wykonanie remontu komina żelbetowego o wysokości H = 65.0 m, D = 6.90/3x1.50 m”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 29.05.2018r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie przyłącza kablowego NN”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.05.2018r.

„Przygotowanie dokumentacji wraz z wnioskiem o dofinansowanie,

jego złożenie i koordynowanie przed instytucją finansującą dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zmniejszenie emisyjności gospodarki w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu"”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.05.2018r.

„Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych do budynku

przy ul. Klonowicza 10 w Ostrowie Wielkopolskim”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.05.2018r.

„Wybudowanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych

w ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim”


„Informujemy że przetarg został zamknięty. Prosimy o nie składanie ofert.”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.05.2018r.

„Wkonanie projektu budowlanego na wykonanie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej

w technologii rur preizolowanych od ul. Lotniczej do ul. Batorego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 27.04.2018r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie przyłącza kablowego NN”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 27.04.2018r.

„Projekt oraz wykonanie linii kablowej SN wraz ze stacją transformatorową SN/NN”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 30.03.2018r.

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego przy ul. Gimnazjalnej”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.03.2018r.

„Wykonanie naprawy części ciśnieniowej ekonomizera”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.03.2018r.

„Wykonanie przyłącza ciepłowniczego przy ul. Kolejowej 17”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 22.03.2018r.

„Zakup węgla do celów energetycznych”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 22.03.2018r.

„Przetarg na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.02.2018r.

„Zakup węzła kompaktowego typu DSE Flex”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 12.02.2018r.

„ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DO CELÓW ENERGETYCZNYCH”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 06.02.2018r.

„Dostawę i montaż kotła typu KTM 350”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.02.2018r.

„Moduł telemetryczny VTM”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.02.2018r.

„Przetwornik ciśnienia MBS 3200 DN15”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 02.02.2018r.

„Zakup eko-groszku.”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.01.2018r.

„Zakup materiałów.”PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 08.01.2018r.

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie sieci ciepłowniczej

w technologii rur preizolowanych od ul. Paderewskiego do ul. Pułaskiego

w Ostrowie Wielkopolskim”