• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookPrzetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.12.2016r.

"Wykonanie projektu budowlanego w zakresie: linii kablowej SN-15 kV 3*XRUHAKXS 1*120/50"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 21.12.2016r.

"Wykonanie projektów sieci ciepłowniczych."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.12.2016r.

"Dostawy biomasy leśnej w formie zrębków i kory w ilości 39 700 Mg dla OZC S.A.

w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 01 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.12.2016r.

"Wykonanie okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.12.2016r.

"Zakup mobilnej platformy nożycowej"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.12.2016r.

"Zakup przewoźnej sprężarki śrubowej"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 08.11.2016r.

"Wykonanie audytu dla elektrociepłowni "Ostrów" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 74"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 02.11.2016r.

"Wykonanie wysokoparametrowych przyłączy ciepłowniczych"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 26.10.2016r.

""Wynajem powierzchni użytkowej przy ul. Komuny Paryskiej 31""


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 24.10.2016r.

""Malowanie kotłowni lokalnej w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 24""


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 21.10.2016r.

"Zakup i wykonanie kompaktowego węzła ciepłowniczego."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 19.10.2016r.

"Zakup pompy GIGA"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 19.10.2016r.

"Remont i konserwację dachów"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 17.10.2016r.

"Napęd elektryczny do przepustnicy AKBW DN200 BROEN"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.10.2016r.

"Zakup oleju napędowego na potrzeby własne"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 07.10.2016r.

"Wykonanie węzłów ciepłowniczych"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 26.09.2016r.

"Wykonanie sklepienia tylnego dla kotła WR-10""


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 16.09.2016r.

"Zakup brykietu drzewnego na sezon grzewczy 2016/2017r."


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 31.08.2016r.

"Dostawę i montaż kotła typu KTM 350"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 28.07.2016r.

"Wykonanie przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych w Ostrowie Wielkopolskim"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.06.2016r.

"Zakup filtrów do turbiny CENTRAX"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 08.06.2016r.

"Zakup miału dla OZC S.A. na sezon 2016/2017"


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 23.05.2016r.

"Kamera termowizyjna firmy Flir model T460. "


Przetargi

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.05.2016r.

"Ultradźwiękowy przetwornik przepływu Ultraflow 54 DN150 z ciepłomierzem

firmy Kamstrup typu Multical801"


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 26.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje , że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

„CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KOTŁA FIRMY MAXXTEC METODĄ STRUMIENIOWĄ -ŚCIERNĄ .”

Wygrała firma ;

FIRMA-REMBUD-Andrzej Warzych, ul. Wolica 76E, 62-872 Godziesze Wielkie

- cena - 19 500,00 zł netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 26.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na

"CZYSZCZENIE POWIERZCHNI OGRZEWALNEJ KOTŁÓW WR-10 METODĄ STRUMIENIOWO – ŚCIERNĄ"

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 20.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na "Przepustnice typu AKFL z potrójnym mimośrodem PN 25 z przyłączem kołnierzowym firmy BROEN."

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 29.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:"Wykonanie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej DN 80 i DN 50 w technologii rur preizolowanych przy ul. Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim.". została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PBO – Ostrów sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

- cena - 123 020,58 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej DN 80 i DN 50 w technologii rur preizolowanych przy ul. Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 29.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:"Na wykonanie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej DN 100, DN 65 i DN 50 w technologii rur preizolowanych w ul. Pl. 23 Stycznia oraz ul. Dąbrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim". została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PBO – Ostrów sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

- cena - 358 527,15 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 11.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na "Na wykonanie wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej DN 100, DN 65 i DN 50 w technologii rur preizolowanych w ul. Pl. 23 Stycznia oraz ul. Dąbrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim."

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 05.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:"Na przebudowę wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej 2x DN 125mm wraz z przyłączem na sieć preizolowaną 2x DN 125mm przy ul. Prostej w Ostrowie Wielkopolskim". została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Starożytna 69

- cena - 73 677,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na "Na przebudowę wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej 2x DN 125mm wraz z przyłączem na sieć preizolowaną 2x DN 125mm przy ul. Prostej w Ostrowie Wielkopolskim.".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linkach poniżej.

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 22.03.2016r.

Pytanie:

Czy można złożyć ofertę przetargową na wykonanie sieci ciepłowniczej w innej technologi niż LOGSTOR

Odpowiedź:

W Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Rozdział II - "Przedmiot specyfikacji" napisane jest:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu niż LOGSTOR


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 04.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:"Przebudowę wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDN 200mm wraz z przyłączami na sieć preizolowaną 2xDN 200mm przy ul. Mertki w Ostrowie Wielkopolskim". została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PBO – Ostrów sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski

- cena - 763 381,32 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

INFORMACJA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 15.03.2016r.

W SIWZ poniższe punkty zostały poprawione otrzymują brzmienie:

ROZDZIAŁ XXI ZAŁĄCZNIKI

Punkt 21.1 otrzymuje brzmienie – Plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą przebudowywanego ciepłociągu – Załącznik nr 1

Punkt 21.2 o brzmieniu – Specyfikacja wykonania i odbioru robót branża sanitarna – Załącznik nr 2 – nie obowiązuje.

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDN 200mm wraz z przyłączami na sieć preizolowaną 2xDN 200mm przy ul. Mertki w Ostrowie Wielkopolskim".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linkach poniżej.

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 22.03.2016r.

Pytanie:

Czy możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert z dnia 29.03.2016r. na dzień 31.03.2016r.

Odpowiedź:

Przesunięcie terminu nie jest możliwe

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 22.03.2016r.

Pytanie:

Czy można złożyć ofertę przetargową na wykonanie sieci ciepłowniczej w innej technologi niż LOGSTOR

Odpowiedź:

W Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Rozdział II - "Przedmiot specyfikacji" napisane jest:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu niż LOGSTOR


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 01.04.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:"Transport turbiny Turboden z hali ORC Elektrociepłowni „Ostrów” przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim". została wybrana oferta firmy:

SURET ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica.

- cena - 58 000 zł netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 15.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na "Transport turbiny Turboden z hali ORC Elektrociepłowni „Ostrów” przy ul. Grunwaldzkiej 74 w Ostrowie Wielkopolskim".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 18.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

"Moduł telemetryczny VTM G007". została wybrana oferta firmy:

Vector Sp. z o.o., ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia

- cena - 102 400,00 zł netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup "Moduł telemetryczny VTM G007 ".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 18.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

"Przetwornik ciśnienia MBS 3200". została wybrana oferta firmy:

Envirotech Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań

- cena - 171,00 zł/szt. netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 04.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup "Przetwornik ciśnienia MBS 3200".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


Informacja o sprzedaży 29.02.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza sprzedaż urządzeń i pojazdu:

Termin składania ofert: 31.03.2016r.

Osoby do kontaktu: Maciej Hałas kom. 661-109-202

Miejsce i termin składania ofert:

31.03.2016r. godz. 10.00 siedziba OZC S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57.


Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie internetowej oraz zostanie powiadomiony pocztą.

Wygrywa najkorzystniejsza oferta.

Kryterium oceny: 100% cena.


Zamkniętą kopertę opisać:

OFERTA – NIE OTWIERAĆ PRZED 31.03.2016r. godz. 10.30 z dopiskiem jakiego urządzenia dotyczy oferta.

Dla wszystkich przedmiotów sprzedaży – ewentualny demontaż i transport po stronie składającego ofertę!

Lokalizacja: ul. Wrocławska 7, Kępno.


Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania sprzedaży bez podania przyczyny.


Przedmiot sprzedaży:


1. Ładowarka czołowa UN-053.1

Rok produkcji: 1989

Stan techniczny: dobry

Cena minimalna: 8000 zł (netto)


2. Komin stalowy.

Wysokość: 45 m

Średnica: 1,1 m

Rok budowy: 1977

Stan techniczny: dobry


3. Taśmociąg transportowy.

Długość: 45 m

Szerokość: 50 cm (46cm)

Rok budowy: 1990

Stan techniczny: dobry


4. CR-2.5

Rok budowy: 1979

Rok modernizacji: 2014 Moc znamionowa trwała: 2,9 MW

Wydajność maksymalna trwała: 4,5 t/h

Stan techniczny: bardzo dobry


5. CR-2.5

Rok budowy: 1983

Rok modernizacji: 2011

Moc znamionowa trwała: 2,9 MW

Wydajność maksymalna trwała: 4,5 t/h

Stan techniczny: dobry


6. CR-1.25

Rok budowy: 1974

Rok modernizacji: -

Moc znamionowa trwała: 1,45 MW

Wydajność maksymalna trwała: 2,225 t/h

Stan techniczny: dostatecznyINFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 04.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że przetarg nieograniczony na:

"Ogrodzenie budowlane tymczasowe - Komplet". unieważniony z powodu braku ofert.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 16.02.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup "Ogrodzenie budowlane tymczasowe - Komplet".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 04.03.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

"Urządzenie czyszczące do wymienników ciepła typ UCZ 10-2". została wybrana oferta firmy:

P.P.H. KAMIX ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia.

- cena - 16 254,00 zł netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 16.02.2016r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup "Urządzenie czyszczące do wymienników ciepła typ UCZ 10-2".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.