• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookPrzetargi

 

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 21.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu w formie zapytania o cenę na: "WYKONANIE ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH"

. została wybrana oferta firmy: Ekspertyzy i Przeglądy Monika Soylu, ul Staszica 34, 58-100 Świdnica.

- cena za przegląd jednego budynku. - 116,60 zł brutto.   

Dziękujemy za złożenie ofert.  

ZAPYTANIE O CENĘ Z DNIA 10.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza zapytanie cenowe na "WYKONANIE ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 21.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

"ZAKUP SAMOCHODU PEUGEOT PARTNER". została wybrana oferta firmy:

P.H.U. Sztukowski Sp. z o.o. Topola Mała ul. Odolanowska 136-138, 63-400 Ostrów Wielkopolski

- cena - 51 520,33 zł netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 09.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup "ZAKUP SAMOCHODU PEUGEOT PARTNER".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.

W związku z zapytaniem Oferenta.

Odpowiedź: Samochód ma być w wersji dostawczej Furgon


INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 23.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na:

"ANALIZATORA POMIARU TWARDOŚCI WODY". została wybrana oferta firmy:

BWT Polska Sp. z o.o. 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 116

- cena - 13 270,00 zł netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 09.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup "ANALIZATORA POMIARU TWARDOŚCI WODY".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 10.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup:

"Modułu telemetrycznego VTM G008 Vector". została wybrana oferta firmy: VECTOR S.p. z o.o. ul. Krzemowa 6, 81-577 Gdynia

- cena jednostkowa - 442,00 zł netto.

- wartość oferty na 500 szt. - 221 000,00 zł netto.   

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 03.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na zakup "Modułu telemetrycznego VTM G008 Vector".

Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.


INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 18.12.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup: "Biomasy leśnej w formie zrębków i kory". została wybrana oferta firmy: GLOBAL Sandra Wróblewska, ul. Wieluńska 28, 63-522 Kraszewice.

Cena jednostkowa:

- Zrębka: 198,00 zł/Mg (netto)

- Kora: 146,00 zł/Mg (netto)

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA  27.10.2015r.

„Dostawy biomasy leśnej w formie zrębków i kory dla OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim”

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 05.11.2015r.

Pytanie: Czy polisa o której mowa w pkt. 8.2.4 ma być złożona z ofertą czy przed dniem pierwszej dostawy- tak jak mówi umowa - par. 12 strona 12?

Odpowiedź:

Odpowiedź brzmi twierdząco – tak polisa opisana w pkt. 8.2.2 ma być dostarczona łącznie z ofertą – jest to jeden z elementów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA  22.10.2015r.

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 02.11.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę dwóch pomp została wybrana oferta firmy:
"INSTAL" Marcin Helicki, ul. Profesora Kaliny 113, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

- cena 53 787,67 zł netto.   

Dziękujemy za złożenie ofert.  


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 18.09.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę brykietu drzewnego do Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczyego S.A. (Franco kotłownia przy ul. Kaliskiej 24 w Nowych Skalmierzycach) Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linku poniżej.

Załącznik 1

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 02.10.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę brykietu drzewnego do Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczyego S.A. (kotłownia przy ul. Kaliskiej 24 w Nowych Skalmierzycach) została wybrana oferta firmy:
"KLIMAT” Kaja i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą w Grabowie nad Prosną ul. Kolejowa 31, 63-520 Grabów nad Prosną:

- cena 284,00 zł netto/ tonę.   

Dziękujemy za złożenie ofert.  


INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 21.08.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę dwupłaszczowego zbiornika na paliwo o pojemności 5000 litrów z przeznaczeniem na olej napędowy.

Wybrana została oferta firmy: „ADI” Krzysztof Dwórznik, 11-036 Sząbruk ul. Wrzosowa 8 na kwotę 14 790,00 zł. netto.   

Dziękujemy za złożenie ofert.  

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 13.08.2015r.

Zbiornik paliwa

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 18.08.2015r. odpowiadamy: Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia w postaci zbiornika na paliwo te elementy, które muszą być (co najmniej) uwzględnione przez dostawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyższych parametrów elementu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie przypominamy, że wybór nastąpi w oparciu o kryteria:

- cena – 90%

- gwarancja – 10%.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 30.06.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sieci cieplnej 2xDN150 przy ul. Kopernika w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linkach poniżej.

SIWZ - Kopernika DN 150

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 17.07.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci cieplnej 2xDN150 przy ul. Kopernika w Ostrowie Wielkopolskim została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, 62-800 Kalisz ul. Starożytna - na kwotę 152.213,00 zł. brutto.   

Dziękujemy za złożenie ofert.  


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 21.05.2015r.

ULTRADŹWIĘKOWY PRZEPŁYWOMIERZ DN80

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 02.06.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup dwóch przepływomierzy ultradźwiękowych DN80 została wybrana oferta firmy:
PIW MZ-PREIZOL, ul. Szczecińska 70, 75-137 Koszalin.  

Dziękujemy za złożenie ofert.  


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.05.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę sieci cieplnej 2xDN400 przy ul. Żeromskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linkach poniżej.

SIWZ - przebudowa sieci ul. Żeromskiego

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 11.06.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę sieci cieplnej 2xDN80 została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 117 - na kwotę 320.045,95 zł. brutto.   

Dziękujemy za złożenie ofert.  


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 05.05.2015r.

MIAŁ SIWZ 05.05.2015r.

PROJEKT UMOWY

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 22.05.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zakup węgla kamiennego do celów energetycznych została wybrana oferta firmy: Firma Handlowa Towarzystwo Węglowe Sp. z o.o., ul. Wysoki Brzeg 23, 43-603 Jaworzno - cena 228,00 zł netto/ tonę  

Dziękujemy za złożenie oferty.  


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA 10.04.2015r.

NOWELIZACJA DO PRZETARGU Z DNIA 10.04.2015r.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Dyrektorem Technicznym Mariuszem Bolach tel. 735 86 00, 608 424 251. 

Wizja możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00

Termin wykonania zamówienia jest do 31.07.2015r.

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 28.04.2015r.

OZC SA informuje, że do zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę Firmy Zakład Urządzeń Ciepłowniczych Termal Spółka z o.o. 26-200 Końskie, ul. Młyńska 16 

o cenie : 46.300,00 zł [PLN]

Dziękujemy za złożenie oferty.  


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA  08.04.2015r.

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 21.04.2015r.

OZC SA informuje, że do zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Wybrano ofertę Firmy REMBUD Andrzej Wawrzych, Wolica 76F, 62-872 Godziesze o cenach :

a) wyczyszczenie kotła olejowego z ekonomizerem: 19.000 zł [PLN]

b) wyczyszczenie kotła WR10-1 szt.: 4.000 zł [PLN]

Dziękujemy za złożenie oferty.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA  01.04.2015r.

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 15.04.2015r.

1. Przetarg dot. dwóch przepustnic DN400

OZC SA informuje, że do zamawiającego wpłynęło 10 ofert. Wybrano ofertę o najniższej cenie : 10.655,85 [PLN] za 2 szt - AFT Sp. z o.o. 76, 61-622 Poznań, ul. Naramowicka 76

Dziękujemy za złożenie ofert.

2. Wynik przetargu dot. dwóch przetworników przepływu z licznikami ciepła DN400

OZC SA informuje, że do zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę o najniższej cenie: 44.881,30 [PLN] za 2 szt. - Envirotech Sp. z o.o. 60-845 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego 7

Dziękujemy za złożenie ofert.


PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA  25.03.2015r.

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 07.04.2015 poniżej zamieszczamy odpowiedzi:

Pyt. 1 W jakiej walucie (EUR czy PLN) powinna być wyrażona oferta składana Państwu w tym postępowaniu, bo w ogłoszeniu nie ma na ten temat informacji ?

To samo pytanie (w naszym przypadku) dotyczy przetargu na licznik DN 400 dla Ciepłowni OZC

Ad. 1 Cenę prosimy podawać w walucie PLN.

Informacja z dnia 13.04.2015r.

Informujemy, że przetarg na pompy Wilo Stratos GIGA 100/1-33/5,6 został unieważniony

Zamawiający na podstawie § 13 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień informuje, że zamyka postępowanie w zakresie dostawy pompy bez wyboru którejkolwiek z ofert. Nowe postępowanie zostanie ogłoszone do dnia 21.04.2015r.   

PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DNIA  20.04.2015r.

Pompa Wilo Stratos GIGA 100/1-33/5,6

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ I PRZEPŁYWU Z DNIA 20.04.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że do zamawiającego wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę o najniższej cenie:  12.183,00 zł netto - Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. POMPY WILO STRATOS GIGA 100/1-33/5,6 Z DNIA 29.04.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że do zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę o najniższej cenie: 12.622,77 [PLN] - Bims Plus FHH Sp. z o.o. Poznań Spółka Komandytowa , 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 28

Dziękujemy za złożenie ofert.


INFORMACJA  O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 18.03.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA informuje, że do zamawiającego wpłynęło 18 ofert. Wybrano ofertę o najniższej cenie:  237,00 zł netto/tonę - Firma Handlowo - Usługowa DŁU-TRANS Wiesław Dłuski, 41-902 Bytom, ul. Składowa 21.

Dziękujemy za złożenie ofert. 

 

PRZETARG Z DNIA 18.03.2015r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA ogłasza przetarg na dodatkowy zakup miału. Wszystkie potrzebne informacje zostały umieszczone w linkach poniżej.

Osoba do kontaktu: Mariusz Bolach tel. 608 424 251, 62 735 86 00, adres e-mail: ozc@osw.pl

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 20.03.2015 poniżej zamieszczamy odpowiedzi:

Pyt.1 Czy można składać ofertę częściową tj: osobno na 2000 ton lub 500 ton??

Pyt. 2 W którym momencie będzie Państwa decyzja o zwiększeniu zamówienia o 20%. To jest bardzo ważna informacja dot. uwzględnienia kosztów dla dostaw transportem kolejowym?

Ad.1 Podtrzymujemy wielkość zamówienia i nie przewidujemy ofert częściowych osobno na 2000t dot. EC Ostrów ul. Grunwaldzka 74 i 500t dot. Kotłowni w Kępnie ul. Wrocławska 7

Ad 2. Zastrzegamy sobie tylko możliwość zwiększenia zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych nie później niż do końca maja 2015r.

Jednocześnie informujemy, że będziemy ogłaszać przetarg na dostawę miału na sezon grzewczy 2015/2016 na naszej stronie internetowej.