Operator systemu dystrybucyjnego

Operator systemu dystrybucyjnego

 

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V

odbiorczych urządzeń instalacji lub sieci

Druk: Nowy obiekt

Druk: Istniejący obiekt przyłączony do sieci OZC S.A.

Druk: Obiekt tymczasowy lub plac budowy

Druk: Wniosek o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltanicznej do sieci elektroenergetycznej OZC S.A.

Druk: Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci na napięciu SN15kV


Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV


Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1 kV


Moc przyłączeniowa dla źródeł


Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej


Sprzedawca zobowiązany


IRiESD


Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych