• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookInformacje o spółce

Prezentacja firmy

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy OZC S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem oraz wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Ciepło jest dostarczane dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, potrzeb technologicznych i produkcyjnych. OZC S.A. świadczy ponadto usługi w zakresie budowy i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Spółka działa w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Centralnym źródłem ciepła i energii elektrycznej OZC S.A. jest elektrociepłownia o mocy zainstalowanej 101,32 MW, w której pracują kotły zasilane węglem, gazem, olejem, zrębkami drzewnymi oraz turbina gazowa i układ ORC. Źródłem wspomagającym elektrociepłownię w okresach zimowych jest kotłownia gazowa o mocy 15,6 MW, oddana do użytku 15.12.2011r. W skład systemu ciepłowniczego wchodzi sieć cieplna o długości 60,47 km oraz 1050 węzłów cieplnych.

Poza systemem ciepłowniczym OZC SA obsługuje 5 lokalnych kotłowni w Ostrowie Wielkopolskim, Nowych Skalmierzycach, Raszkowie, Psarach i pomaga racjonalnie gospodarować energią.

Do wytworzenia energii OZC SA wykorzystuje ekologiczne paliwa i energooszczędne technologie. Spółka posiada odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania ciepła w oparciu o spalanie biomasy (słomy, brykietów drzewnych), kogeneracyjne źródło gazowe oraz źródło opalane biomasą pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła jest jedną z najbardziej efektywnych metod oszczędzania energii i zmniejszania emisji dwutlenku węgla w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Ceny ciepła kalkulowane są zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego oraz rozporządzenia taryfowego i przedstawione są w taryfach zatwierdzanych corocznie przez Prezesa URE.


Podstawowe dane o spółce:

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
Ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000043550 w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy.

NIP 622-000-57-12

REGON 250017863

BDO: 000108255

Kapitał zakładowy: 12.174.200,00 zł,