• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookEnergia elektryczna

Oferta

Produkt "energia elektryczna" jest wynikiem wytworzenia w układach kogeneracyjnych w Elektrociepłowni "Ostrów" energii elektrycznej w skojarzeniu w oparciu o turbozespół gazowy oraz układ ORC. Podaż energii elektrycznej z turbiny gazowej - 5,1 MW, energii elektrycznej wytworzonej w układzie ORC to 1,5 MW. Strategicznym odbiorcą wytworzonej w elektrociepłowni "Ostrów" energii elektrycznej jest przedsiębiorstwo obrotu ENERGA OBRÓT SA, ponadto energia elektryczna dostarczana jest do tzw. odbiorców  końcowych tj: Przedsiębiorstwo WODKAN S.A. - na potrzeby stacji uzdatniania wody, przepompowni i oczyszczalni ścieków, SKLEJKA EKO na potrzeby produkcyjne oraz dla obiektów handlowych takich jak Galeria "Ostrovia" oraz stacji operatorów komórkowych. Energia z własnej produkcji zużywana jest także na potrzeby własne energetyczne przy wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej w Elektrociepłowni "Ostrów"

OZC SA ze względu na własną sieć energetyczną posiada także status operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Dla sieci tej OZC SA posiada zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfę dla usług dystrybucji. Odbiorcy końcowi przyłączeni do sieci energetycznej posiadają możliwość korzystania z zasady TPA, czyli dostępu do dowolnego dostawcy energii elektrycznej poprzez sieć OZC SA.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA posiada także możliwość sprzedaży energii z zakupu na podstawie posiadanej koncesji obrotu energią elektryczną. Sytuacja taka stwarza wysoki komfort dla odbiorców końcowych, którzy mają zapewnioną ciągłość w dostawach energii elektrycznej w okresie lata oraz w przypadku postojów lub awarii układów kogeneracyjnych wytwarzających energię elektryczną.   

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Zarządzania Energią Elektryczną
ul. Wysocka 57 
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 735 86 08, 62 735 86 06
e-mail: grzegorz.kokot@ozcsa.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.