• Ciepło systemowe

  • Śledź nas na facebookEkologia

Prezentacja firmy

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze sektora energetycznego ma świadomość dużego znaczenia kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. spółka od wielu lat realizuje politykę proekologiczną. staramy się zapobiegać i zmniejszać naszą uciążliwość dla otoczenia dlatego podejmujemy wiele działań, które temu służą.

Oprócz przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych związanych z eksploatacją instalacji energetycznego spalania paliw, OZC S.A. realizuje inwestycje i modernizacje, które pozwalają osiągać efekt ekologiczny. Do wytwarzenia energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywane są odnawialne źródła energii w oparciu o kogenerację.

Zamontowany system ciągłego monitorowania emisji dwutlenku węgla pozwala na stałą kontrolę spełnienia dopuszczalnych norm w zakresie tej emisji.

Wytwarzamy ciepło i energię elektryczną wykorzystując przyjazne dla środowiska naturalnego technologie, odbiorcom zapewniamy wygodę, bezpieczeństwo i pewność dostaw.